Küchenabluft mit Exhausto
System Ontop MF 400

- Vitalhotel Bad Sacha